3D Print Hunebed D45 in Emmen

3D print van het D45 hunebed te Emmen

Deze klant had zelf het hunebed 3D gescand en de data bevatte geen kleurinformatie. Replicad heeft samen met een 3D modeller de scandata gekleurd en deze 3D print kunnen maken. Op basis van foto’s van het originele hunebed zijn de nieuwe textures aangemaakt om zo een echte replica van het hunebed te kunnen printen.