Privacyverklaring Replicad BV

Laatste update 22-02-2023

Dit is de privacyverklaring van Replicad. Replicad is een 3D scan- en printbedrijf voor consumenten en zakelijke klanten. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Replicad verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Replicad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Replicad, neem dan gerust contact op.

Contactgegevens:

Burgemeester van Meursstraat 28
5037 NG Tilburg
013-7470020
www.replicad.nl
info@replicad.nl
KvK nummer 88749274

Persoonsgegevens die wij verwerken

Replicad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, zoals bijvoorbeeld de lichaamslengte bij het maken van een 3D scan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@replicad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Replicad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Replicad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan of omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en- of opdrachtnemers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Replicad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Replicad) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Replicad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:
Bewaarperiode = 5 jaar
In deze periode kan er een nabestelling plaatsvinden en voor de correcte afhandeling van uw bestelling hebben wij de persoonsgegevens nodig.

3D scans en foto’s benodigd voor het maken van een 3D model
Bewaarperiode = 5 jaar
In deze periode kan er een nabestelling plaatsvinden en voor de correcte afhandeling van uw bestelling hebben wij de gemaakte fotosets en de 3D modellen nodig.

Internet en website (zoals cookies, duur bezoek op website en surfgedrag)
Bewaarperiode = 26 maanden
Dit gebeurt met Google Analytics en is anonieme data en dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Replicad deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Replicad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Replicad uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Diensten en/of software waar wij gebruik van maken

Dienst en/of software – doel – welke gegevens

Wetransfer – Voor het versturen van bestanden – 3D scans, foto’s en allerlei andere opdrachten
Google Analytics – Voor het optimaliseren van de website – anonieme data
Moneybird – Voor het boekhouden van de financiele administratie – persoonsgegevens
Microsoft Outlook – Voor het sturen van mails – persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Replicad gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics dat geen onnodige gegevens verzamelt of deelt. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Replicad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@replicad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Replicad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Replicad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er worden geen fysieke kopieën gemaakt van uw persoonsgegevens.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Replicad prive is. U herkent deze verbinding aan het groene slotje voor de url. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@replicad.nl.

Plichten

Replicad verwerkt gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en producten van Replicad via e/mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw adresgegevens zijn bijvoorbeeld nodig voor de financiële administratie en het versturen van facturen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd kan Replicad de betreffende dienst of het product niet aanbieden.

Replicad behoud zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Replicad dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Replicad te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Replicad
Burgemeester van Meursstraat 28
5037 NG Tilburg
013-7470020
www.replicad.nl
info@replicad.nl
KvK nummer 88749274